eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Zohor

Nám. 1. mája 1
90051 Zohor

Mobil:
Telefón: +421 34 7799254, +421 34 77993
Web: http://www.obeczohor.sk
E-mail: obecnyurad@obeczohor.sk

IČO: 00305235
DIČ: 2020643779

Bankové spojenie
IBAN:
 SK97 5600 0000 0032 0325 0003