Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Zohor
Nám. 1. mája 1
90051 Zohor


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Obec Zohor
Nám. 1. mája 1
90051 Zohor

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 34 7799254, +421 34 77993

Web: http://www.obeczohor.sk

E-mail: obecnyurad@obeczohor.sk

IČO: 00305235

DIČ: 2020643779

Bankové spojenie

IBAN: SK97 5600 0000 0032 0325 0003