Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 27.03.2018
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Zohor
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 04.04.2018
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Zohor