Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 27.03.2018
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Zohor
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 04.04.2018
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Zohor
Verejné osvetlenie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 04.07.2019
Stav: Vyriešené

Na trávnikoch, Zohor

Mesto/obec
Zohor